HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE AN TOÀN

HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE AN TOÀN

NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN.

 • Thiết bị biến phao thường thành phao điện tử cho máy bơm nước, dạ áp dây điều khiển công tắc mực nước từ ngưỡng nguy hiểm 220v về ngưỡng an toàn 5-12v, nhằm khắc phục vấn đề an toàn điện đối với việc sử dụng công tắc phao thông thường.
 • Thiết bị gồm các linh kiện điện tử, biến áp cách ly 220v-12v, rơ le, bảng mạch điều khiển, được thiết kế và lập trình bởi nhà sản xuất.
 • Hình ảnh mô tả nguyên lí thiết bị

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI CHUNG CỦA RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN.

 • Nguồn điện 220v vào chân 7,8 của rơ le (Lưu ý: cần đấu chính sác dây lửa L vào chân 7, và dây N vào chân 8 để đảm bảo ngắt điện an toàn)
 • Máy Bơm (Tải): Chân 9, 10 đấu trực tiếp vào máy bơm.
 • Phao trên (Phao 1): Chân 5,6 đấu vào tiếp điểm A1, A2, của phao nước trên mái.
 • Phao dưới (Phao 2): Chân 1,2 đấu vào tiếp điểm B1, B2 của phao bể nước ngầm.
 • Công tắc điều khiển bằng tay: Chân 3,4 đấu vào 2 chân của công tắc. (Trường hợp dự phòng khi phao bị lỗi, hoặc sử dụng cho các mục đích khác…)

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU NỐI THƯỜNG GẶP VỚI RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN

 • Sơ đồ đấu nối thông thường gồm có bể nước trên, bể ngầm, công tắc bật tắc cưỡng bức.

 • Sơ đồ chỉ sử dụng 1 công tắc phao bể trên mái: Đấu tắc chân 1 và 2 của thiết bị (Bỏ phao bể ngầm phao dưới). Xem hình ảnh minh hoạ.

ĐỒ ĐẤU NỐI CHUNG CỦA RƠ LE

ĐỒ ĐẤU NỐI CHUNG CỦA RƠ LE

NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN.

 • Thiết bị biến phao thường thành phao điện tử cho máy bơm nước, dạ áp dây điều khiển công tắc mực nước từ ngưỡng nguy hiểm 220v về ngưỡng an toàn 5-12v, nhằm khắc phục vấn đề an toàn điện đối với việc sử dụng công tắc phao thông thường.
 • Thiết bị gồm các linh kiện điện tử, biến áp cách ly 220v-12v, rơ le, bảng mạch điều khiển, được thiết kế và lập trình bởi nhà sản xuất.
 • Hình ảnh mô tả nguyên lí thiết bị

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI CHUNG CỦA RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN.

 • Nguồn điện 220v vào chân 7,8 của rơ le (Lưu ý: cần đấu chính sác dây lửa L vào chân 7, và dây N vào chân 8 để đảm bảo ngắt điện an toàn)
 • Máy Bơm (Tải): Chân 9, 10 đấu trực tiếp vào máy bơm.
 • Phao trên (Phao 1): Chân 5,6 đấu vào tiếp điểm A1, A2, của phao nước trên mái.
 • Phao dưới (Phao 2): Chân 1,2 đấu vào tiếp điểm B1, B2 của phao bể nước ngầm.
 • Công tắc điều khiển bằng tay: Chân 3,4 đấu vào 2 chân của công tắc. (Trường hợp dự phòng khi phao bị lỗi, hoặc sử dụng cho các mục đích khác…)

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU NỐI THƯỜNG GẶP VỚI RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN

 • Sơ đồ đấu nối thông thường gồm có bể nước trên, bể ngầm, công tắc bật tắc cưỡng bức.

 • Sơ đồ chỉ sử dụng 1 công tắc phao bể trên mái: Đấu tắc chân 1 và 2 của thiết bị (Bỏ phao bể ngầm phao dưới). Xem hình ảnh minh hoạ.

RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN

RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN

NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN.

 • Thiết bị biến phao thường thành phao điện tử cho máy bơm nước, dạ áp dây điều khiển công tắc mực nước từ ngưỡng nguy hiểm 220v về ngưỡng an toàn 5-12v, nhằm khắc phục vấn đề an toàn điện đối với việc sử dụng công tắc phao thông thường.
 • Thiết bị gồm các linh kiện điện tử, biến áp cách ly 220v-12v, rơ le, bảng mạch điều khiển, được thiết kế và lập trình bởi nhà sản xuất.
 • Hình ảnh mô tả nguyên lí thiết bị

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI CHUNG CỦA RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN.

 • Nguồn điện 220v vào chân 7,8 của rơ le (Lưu ý: cần đấu chính sác dây lửa L vào chân 7, và dây N vào chân 8 để đảm bảo ngắt điện an toàn)
 • Máy Bơm (Tải): Chân 9, 10 đấu trực tiếp vào máy bơm.
 • Phao trên (Phao 1): Chân 5,6 đấu vào tiếp điểm A1, A2, của phao nước trên mái.
 • Phao dưới (Phao 2): Chân 1,2 đấu vào tiếp điểm B1, B2 của phao bể nước ngầm.
 • Công tắc điều khiển bằng tay: Chân 3,4 đấu vào 2 chân của công tắc. (Trường hợp dự phòng khi phao bị lỗi, hoặc sử dụng cho các mục đích khác…)

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU NỐI THƯỜNG GẶP VỚI RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN

 • Sơ đồ đấu nối thông thường gồm có bể nước trên, bể ngầm, công tắc bật tắc cưỡng bức.

 • Sơ đồ chỉ sử dụng 1 công tắc phao bể trên mái: Đấu tắc chân 1 và 2 của thiết bị (Bỏ phao bể ngầm phao dưới). Xem hình ảnh minh hoạ.

Nguyên lí hoạt động

Nguyên lí hoạt động

DESCRIPTION

NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN.

 • Thiết bị biến phao thường thành phao điện tử cho máy bơm nước, dạ áp dây điều khiển công tắc mực nước từ ngưỡng nguy hiểm 220v về ngưỡng an toàn 5-12v, nhằm khắc phục vấn đề an toàn điện đối với việc sử dụng công tắc phao thông thường.
 • Thiết bị gồm các linh kiện điện tử, biến áp cách ly 220v-12v, rơ le, bảng mạch điều khiển, được thiết kế và lập trình bởi nhà sản xuất.
 • Hình ảnh mô tả nguyên lí thiết bị

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI CHUNG CỦA RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN.

 • Nguồn điện 220v vào chân 7,8 của rơ le (Lưu ý: cần đấu chính sác dây lửa L vào chân 7, và dây N vào chân 8 để đảm bảo ngắt điện an toàn)
 • Máy Bơm (Tải): Chân 9, 10 đấu trực tiếp vào máy bơm.
 • Phao trên (Phao 1): Chân 5,6 đấu vào tiếp điểm A1, A2, của phao nước trên mái.
 • Phao dưới (Phao 2): Chân 1,2 đấu vào tiếp điểm B1, B2 của phao bể nước ngầm.
 • Công tắc điều khiển bằng tay: Chân 3,4 đấu vào 2 chân của công tắc. (Trường hợp dự phòng khi phao bị lỗi, hoặc sử dụng cho các mục đích khác…)

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU NỐI THƯỜNG GẶP VỚI RƠ LE AN TOÀN CHO PHAO ĐIỆN

 • Sơ đồ đấu nối thông thường gồm có bể nước trên, bể ngầm, công tắc bật tắc cưỡng bức.

 • Sơ đồ chỉ sử dụng 1 công tắc phao bể trên mái: Đấu tắc chân 1 và 2 của thiết bị (Bỏ phao bể ngầm phao dưới). Xem hình ảnh minh hoạ.

Nguyên lí hoạt động bộ Ro le Phao Điện

Nguyên lí hoạt động bộ Ro le Phao Điện

Vì sao nên sử dụng Ro le phao điện

Hiện nay, phao điện đang dần phổ biến, rất thuận tiện cho việc bơm nước tự động dóng/ngắt. Tuy nhiên, việc lắp đặt sử dụng phao điện hiện nay tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho việc lắp đặt, sửa chữa như:

 • Điện áp 220V (nguy hiểm) đưa trực tiếp lên phao điện.
 • Vị trí đặt phao điện trên sân thượng, khuất tầm nhìn so với nguồn điện, khó sửa chữa.
 • Bồn nước bằng kim loại rất dễ truyền dẫn điện.
 • Vị trí tiếp điểm phao điện đấu nối sơ sài đễ phát sinh tia lửa điện, hồ quang điện khi chịu tải trực tiếp.

Đã có những trường hợp chết người thương tâm từ việc, lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa vị trí phao điện này.

Cần giải pháp thiết yếu để hạn chế tối đa rủi ro đến từ những nguyên nhân trên: Bộ Ro le An Toàn Phao Điện

Nguyên lí hoạt động bộ Ro le Phao Điện RBE-RL1500

 • Hạ áp dây tín hiệu điều khiển phao điện từ 220V còn 12V, sử dụng mạch chuyển đối để dóng ngắt ro le điều khiển tải đầu ra.
 • Gồm biến áp cách ly 220V – 12V, bảng mạch chuyển đổi. Linh kiện điện tử ổn định điện áp sung. Ro le công xuất lớn 1500.

Lợi ích khi lắp đặt bộ Ro le An Toàn này:

 • Loại trừ các nguy cơ rò điện, điện giật, chập điện, cháy nổ do đấu nối trực tiếp nguồn điện 220v AC đến phao điện.
 • Tăng tuổi thọ phao điện, khi phao điện không phải trực tiếp chịu tải đóng/cắt nguồn điện đến máy bơm.
 • An toàn tuyệt đối khi lắp đặt và sửa chữa tại vị trí bồn nước.
 • Dễ dàng quan sát các trạng thái phao điện bằng đèn báo, có thẻ biết mức nước trong bể nước đầy hay hết, rất tiện lợi trong việc sử dụng hoặc sửa chữa hệ thống.
 • Sử dụng dây dẫn tiết diện nhỏ (dưới 1mm2 )từ máy bơm đến phao điện.

Sơ đồ đấu nối thiết bị Ro le An Toàn Phao Điện RBE- RL1500

Sơ đồ đấu nối thông thường gồm có bể nước trên, bể ngầm, công tắc bật tắc cưỡng bức.

 • Nguồn điện 220v vào chân 7,8 của rơ le (Lưu ý: cần đấu chính sác dây lửa L vào chân 7, và dây N vào chân 8 để đảm bảo ngắt điện an toàn)
 • Máy Bơm (Tải): Chân 9, 10 đấu trực tiếp vào máy bơm.
 • Phao trên (Phao 1): Chân 5,6 đấu vào tiếp điểm A1, A2, của phao nước trên mái.
 • Phao dưới (Phao 2): Chân 1,2 đấu vào tiếp điểm B1, B2 của phao bể nước ngầm.
 • Công tắc điều khiển bằng tay: Chân 3,4 đấu vào 2 chân của công tắc. (Trường hợp dự phòng khi phao bị lỗi, hoặc sử dụng cho các mục đích khác…)
Role phao điện

Role phao điện

Vì sao nên sử dụng Ro le phao điện

Hiện nay, phao điện đang dần phổ biến, rất thuận tiện cho việc bơm nước tự động dóng/ngắt. Tuy nhiên, việc lắp đặt sử dụng phao điện hiện nay tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho việc lắp đặt, sửa chữa như:

 • Điện áp 220V (nguy hiểm) đưa trực tiếp lên phao điện.
 • Vị trí đặt phao điện trên sân thượng, khuất tầm nhìn so với nguồn điện, khó sửa chữa.
 • Bồn nước bằng kim loại rất dễ truyền dẫn điện.
 • Vị trí tiếp điểm phao điện đấu nối sơ sài đễ phát sinh tia lửa điện, hồ quang điện khi chịu tải trực tiếp.

Đã có những trường hợp chết người thương tâm từ việc, lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa vị trí phao điện này.

Cần giải pháp thiết yếu để hạn chế tối đa rủi ro đến từ những nguyên nhân trên: Bộ Ro le An Toàn Phao Điện

Nguyên lí hoạt động bộ Ro le Phao Điện RBE-RL1500

 • Hạ áp dây tín hiệu điều khiển phao điện từ 220V còn 12V, sử dụng mạch chuyển đối để dóng ngắt ro le điều khiển tải đầu ra.
 • Gồm biến áp cách ly 220V – 12V, bảng mạch chuyển đổi. Linh kiện điện tử ổn định điện áp sung. Ro le công xuất lớn 1500.

Lợi ích khi lắp đặt bộ Ro le An Toàn này:

 • Loại trừ các nguy cơ rò điện, điện giật, chập điện, cháy nổ do đấu nối trực tiếp nguồn điện 220v AC đến phao điện.
 • Tăng tuổi thọ phao điện, khi phao điện không phải trực tiếp chịu tải đóng/cắt nguồn điện đến máy bơm.
 • An toàn tuyệt đối khi lắp đặt và sửa chữa tại vị trí bồn nước.
 • Dễ dàng quan sát các trạng thái phao điện bằng đèn báo, có thẻ biết mức nước trong bể nước đầy hay hết, rất tiện lợi trong việc sử dụng hoặc sửa chữa hệ thống.
 • Sử dụng dây dẫn tiết diện nhỏ (dưới 1mm2 )từ máy bơm đến phao điện.

Sơ đồ đấu nối thiết bị Ro le An Toàn Phao Điện RBE- RL1500

Sơ đồ đấu nối thông thường gồm có bể nước trên, bể ngầm, công tắc bật tắc cưỡng bức.

 • Nguồn điện 220v vào chân 7,8 của rơ le (Lưu ý: cần đấu chính sác dây lửa L vào chân 7, và dây N vào chân 8 để đảm bảo ngắt điện an toàn)
 • Máy Bơm (Tải): Chân 9, 10 đấu trực tiếp vào máy bơm.
 • Phao trên (Phao 1): Chân 5,6 đấu vào tiếp điểm A1, A2, của phao nước trên mái.
 • Phao dưới (Phao 2): Chân 1,2 đấu vào tiếp điểm B1, B2 của phao bể nước ngầm.
 • Công tắc điều khiển bằng tay: Chân 3,4 đấu vào 2 chân của công tắc. (Trường hợp dự phòng khi phao bị lỗi, hoặc sử dụng cho các mục đích khác…)
Địa chỉ bán Role an toàn cho phao điện tốt

Địa chỉ bán Role an toàn cho phao điện tốt

Vì sao nên sử dụng Ro le phao điện

Hiện nay, phao điện đang dần phổ biến, rất thuận tiện cho việc bơm nước tự động dóng/ngắt. Tuy nhiên, việc lắp đặt sử dụng phao điện hiện nay tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho việc lắp đặt, sửa chữa như:

 • Điện áp 220V (nguy hiểm) đưa trực tiếp lên phao điện.
 • Vị trí đặt phao điện trên sân thượng, khuất tầm nhìn so với nguồn điện, khó sửa chữa.
 • Bồn nước bằng kim loại rất dễ truyền dẫn điện.
 • Vị trí tiếp điểm phao điện đấu nối sơ sài đễ phát sinh tia lửa điện, hồ quang điện khi chịu tải trực tiếp.

Đã có những trường hợp chết người thương tâm từ việc, lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa vị trí phao điện này.

Cần giải pháp thiết yếu để hạn chế tối đa rủi ro đến từ những nguyên nhân trên: Bộ Ro le An Toàn Phao Điện

Nguyên lí hoạt động bộ Ro le Phao Điện RBE-RL1500

 • Hạ áp dây tín hiệu điều khiển phao điện từ 220V còn 12V, sử dụng mạch chuyển đối để dóng ngắt ro le điều khiển tải đầu ra.
 • Gồm biến áp cách ly 220V – 12V, bảng mạch chuyển đổi. Linh kiện điện tử ổn định điện áp sung. Ro le công xuất lớn 1500.

Lợi ích khi lắp đặt bộ Ro le An Toàn này:

 • Loại trừ các nguy cơ rò điện, điện giật, chập điện, cháy nổ do đấu nối trực tiếp nguồn điện 220v AC đến phao điện.
 • Tăng tuổi thọ phao điện, khi phao điện không phải trực tiếp chịu tải đóng/cắt nguồn điện đến máy bơm.
 • An toàn tuyệt đối khi lắp đặt và sửa chữa tại vị trí bồn nước.
 • Dễ dàng quan sát các trạng thái phao điện bằng đèn báo, có thẻ biết mức nước trong bể nước đầy hay hết, rất tiện lợi trong việc sử dụng hoặc sửa chữa hệ thống.
 • Sử dụng dây dẫn tiết diện nhỏ (dưới 1mm2 )từ máy bơm đến phao điện.

Sơ đồ đấu nối thiết bị Ro le An Toàn Phao Điện RBE- RL1500

Sơ đồ đấu nối thông thường gồm có bể nước trên, bể ngầm, công tắc bật tắc cưỡng bức.

 • Nguồn điện 220v vào chân 7,8 của rơ le (Lưu ý: cần đấu chính sác dây lửa L vào chân 7, và dây N vào chân 8 để đảm bảo ngắt điện an toàn)
 • Máy Bơm (Tải): Chân 9, 10 đấu trực tiếp vào máy bơm.
 • Phao trên (Phao 1): Chân 5,6 đấu vào tiếp điểm A1, A2, của phao nước trên mái.
 • Phao dưới (Phao 2): Chân 1,2 đấu vào tiếp điểm B1, B2 của phao bể nước ngầm.
 • Công tắc điều khiển bằng tay: Chân 3,4 đấu vào 2 chân của công tắc. (Trường hợp dự phòng khi phao bị lỗi, hoặc sử dụng cho các mục đích khác…)

Zalo Shop